Vitaliteitscoaching

Wat doet een vitaliteitscoach?

Een vitaliteitscoach traint mensen in life- en leefstijl. De eerste pijler, lifestyle, behandelt wat de intrinsieke motivatie, waarden en persoonlijke doelen van iemand zijn. Vaardigheden als wilskracht en volharding zijn vervolgens belangrijk om deze doelen te behalen. Indien gezondheid een belangrijk doel is of een voorwaarde om deze doelen te bereiken dan komt de tweede pijler, leefstijlbegeleiding, aan bod.

Vraag hier de brochure aan.

Heeft u een vraag over vitaliteitscoaching?
Download dan nu de brochure!

De definitie van vitaliteit:

Vitaliteit betekent letterlijk “levendig”. BOLvitaal vertaalt dit naar het jezelf kunnen ontplooien door jezelf fysiek en mentaal optimaal te voelen. Daarvoor moeten vaardigheden ontwikkeld worden, zoals leren omgaan met stress, leren omgaan met verandering, beter leren slapen, de juiste voedselkeuzes maken, ontdekken wat je drijft of niet drijft, juist bewegen bij elk type lichaamsbouw en omgaan met veranderende omstandigheden en onzekerheid. Wij geloven dat met de juiste tools dit allemaal zaken zijn waar iedereen zelf de regie over kan nemen. Op deze manier wordt de duurzame inzetbaarheid van iemand verbeterd.

Wat levert vitaliteitcoaching op?

Iedereen die ernaar streeft om de kwaliteit van het leven te verbeteren, door bijvoorbeeld stress en spanning te verminderen en gezondheid en positiviteit te verbeteren, kan profiteren van ondersteuning van een vitaliteitscoach. De coach begeleidt de werknemer en werkgever met het gemotiveerd en energiek blijven, maar ook met het vinden van een juiste balans tussen werk en privé. Dit resulteert in betere loopbaanprestaties en minder kans op ziekteverzuim. Wij bieden coaching op maat, omdat iedereen immers anders is. We gaan samen op zoek naar de juiste balans en onderzoeken hoe iemand beter om kan gaan met gezondheid, stressvolle situaties en uitdagingen in het leven. Dit levert zowel op individueel vlak een positief resultaat op, maar ook de organisatie zal hier baat bij hebben, doordat de medewerker actiever, beter gebalanceerd en productiever zal zijn.

Wat voor soorten vitaliteitscoaching bieden wij aan?

1 op 1 coaching

Groepscoaching 

E-coaching

Klik hier Terug naar de trajecten?