Trajecten

Trajecten

Naast of naar aanleiding van de resultaten van (één van) de onderzoeken biedt BOLvitaal verschillende specifieke verbetertrajecten aan op het gebied van duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Alle trajecten worden door vakspecialisten uitgevoerd. De trajecten zijn zeer divers. Alle facetten van duurzame inzetbaarheid en vitaliteit kunnen hiermee doelgericht worden aangepakt.

Vitaal leiderschap

Hoe gaat u als leidinggevende om met de motivatie en duurzame inzetbaarheid van uw mede- werkers? In dit traject worden leidinggevenden getraind in hoe verbeterpunten gedefinieerd, geïmplementeerd en voortgang gemonitord moeten worden om duurzame inzetbaarheid te verankeren in uw team. 

Vitaliteitsmanagement

Dit uitgebreide traject bestaat uit drie onderdelen, die gezamenlijk of afzonderlijk leiden tot een verbetering van de duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van uw medewerkers:

  • Vitaliteit en bewegen
  • Vitaliteit en voeden
  • Vitaliteit en slaap

Vitaliteitscoaching

BOLvitaal biedt coaching in verschillende vormen aan, zoals e-coaching, 1-op-1 coaching en groepscoaching. Onze coaches zijn allen vakspecialisten en kunnen op verschillende manieren worden ingezet. U en uw medewerkers krijgen handvatten om bewuster te leven en te werken.

Stressmanagement

Stressmanagement is het leren omgaan met die stress om uitval te voorkomen of herintreding op de juiste manier te laten verlopen. In dit traject begeleiden wij organisaties bij het leren omgaan met stress en het verminderen van stress. Tevens begeleiden wij medewerkers met burn-out klachten om het tij te keren.

Klik hier Heeft u vragen?