Stressmanagement

Wat houdt stressmanagement in?

Stress, zowel werkgerelateerd als privé-gerelateerd, is wereldwijd een groeiend probleem. Stress heeft een grote impact op hoe mensen hun leven en werk ervaren. Werkgerelateerde stress kan door verschillende factoren beïnvloed worden, zoals een groeiende span of control, andere of meer verantwoordelijkheden, interne of externe veranderingen, bedreigingen en conflicten binnen de organisatie en/of het team, geldproblemen en een verstoorde onderlinge communicatie.

Vraag hier de brochure aan.

Heeft u een vraag over stressmanagement?
Download dan nu de brochure!

Wat is (werk gerelateerde)stress en hoe wordt dit herkent?

Stress is van nature een fysieke en mentale reactie op een levenservaring. Alle dagelijkse levenservaringen kunnen stress veroorzaken. Voor kortdurende situaties kan stress goed zijn. Het kan iemand helpen om sneller en beter te acteren in acute situaties. Wanneer de stressreactie niet stopt en het stressniveau lang hoog blijft kan dit een negatieve invloed hebben op de gezondheid van iemand. Dit kan leiden tot uiteenlopende klachten, zoals lusteloosheid, beperkte motivatie, slechtere productiviteit of zelfs burn-outs.

Wat is stressmanagement op individueel niveau?

Stressmanagement gaat over het nemen van de regie over het eigen leven. Dit betekent dat je grip hebt op gedachtes, emoties, gewoontes, omgeving en omgang met problemen. Het doel van stressmanagement is het creëren van balans in tijd, werk, relaties, ontspanning en plezier. Naast balans is veerkracht van belang. Hier verstaan wij onder dat iemand onder druk presteert, bij tegenslag weer opstaat en uitdagingen aangaat in plaats van ze uit de weg gaat. 

Wat is de rol van de leidinggevende?

De leidinggevende speelt een cruciale rol bij het omgaan met stress binnen de organisatie. De leidinggevende heeft immers als taak om stress op tijd te identificeren en de situatie vervolgens te verbeteren, om uitval onder medewerkers te voorkomen. De leidinggevende is vaak het eerste aanspreekpunt voor medewerkers in tijden van nood.

De leidinggevende moet dus bekwaam zijn in het achterhalen waar stress vandaan komt en over de juiste kennis beschikken om ondersteuning te bieden en middelen aan te reiken om de stress te verminderen. Een organisatie die goed omgaat met stress zal op de lange termijn altijd productiever zijn. Het is dus van belang, naast stressmanagement onder werknemers, dat de leidinggevende over de juiste competenties beschikt om hierop te kunnen acteren.

Klik hier Terug naar de trajecten?