Organisatiescan

Waarom de organisatiescan?

De organisatiescan geeft u snel een algemeen inzicht in de volwassenheid van uw organisatie in de thema’s verzuimpreventie en duurzame inzetbaarheid.

Persoonlijk contact?

Heeft u een vraag over onze onderzoeken?
Neem dan direct contact met ons op.

Wat houdt de organisatiescan in?

“Hoe kan ik als organisatie mijn werknemers zo lang mogelijk gezond en gemotiveerd houden?” Dit is een vraag die veel organisaties bezighoudt. Sterker nog, het kost uw organisatie veel geld als medewerkers ongezond en ongemotiveerd zijn. De organisatiescan maakt inzichtelijk wat het volwassenheidsniveau is van uw organisatie op het gebied van verzuimpreventie en duurzame inzetbaarheid. Deze scan maakt als het ware een diagnose van uw organisatie en presenteert die diagnose in de vorm van overzichtelijke diagrammen. U ziet daarin in welke factoren uw organisatie al volwassen is en in welke factoren minder volwassen als het gaat over het productief en gezond houden van uw medewerkers. Na de scan worden gezamenlijk prioriteiten bepaald en krijgt u een advies in wat de juiste implementatiestrategie is voor interventies.

Wat levert de organisatiescan uw organisatie op?

De organisatiescan voert een analyse uit op uiteenlopende factoren, zoals visie & strategie, duurzaam inzetbaarheidsbeleid, resources, leidinggevenden, taken en verantwoordelijkheden, planning, monitoring, HR, communicatie & participatie en de cultuur binnen uw organisatie. Dit zorgt voor:

  • Een helder en compleet overzicht in de sterke en zwakke punten binnen uw organisatie (de uitgangssituatie)
  • Het ‘pinpointen’ van de belangrijkste aandachtsgebieden en, met de begeleiding van BOLvitaal, het formuleren van een adequate implementatiestrategie voor verbeteringen
  • Een goede basis om een nieuwe, betere en realistischere strategie te formuleren om duurzame inzetbaarheid en vitaliteit continu aan te pakken

Klik hier Alle onderzoeken?