KOBA-DI Tool

Waarom de Kosten Baten Duurzame Inzetbaarheid (KOBA-DI) Tool?

De KOBA-DI tool maakt financieel inzichtelijk wat duurzame inzetbaarheid de organisatie oplevert. U kunt met deze business case doeltreffender en goed onderbouwd investeren in duurzame inzetbaarheid.

Persoonlijk contact?

Heeft u een vraag over onze onderzoeken?
Neem dan direct contact met ons op.

Wat houdt de KOBA-DI Tool in?

De KOBA-DI tool is een uitgebreide en zeer gebruiksvriendelijke tool die zorgt voor een helder en compleet overzicht in de mogelijkheden voor verspillingsreductie of besparingen bij een adequaat duurzaam inzetbaarheidsbeleid. Medewerkers met een goede gezondheid, motivatie, kennis & vaardigheden en werk-privé balans zijn optimaal in staat om ook goede arbeidsprestaties te leveren. Wanneer in één van bovenstaande factoren een belemmering bestaat heeft dit direct effect op de productiviteit en effectiviteit van uw organisatie. Al deze factoren worden meegenomen in de KOBA-DI tool. Hierdoor krijgt u een goed beeld van de verspilling en mogelijkheden voor verspillingsreductie binnen uw organisatie op het gebied van duurzame inzetbaarheid, inclusief de kosten die daarmee gemoeid zijn.

Wat levert de KOBA-DI Tool uw organisatie op?

Het inzetten van de KOBA-DI Tool heeft veel voordelen. Zo krijgt u onder andere inzicht in de volgende elementen:

  • Huidige verspilling binnen uw organisatie
  • Potentiele verspillingsreductie en de daarmee gemoeide kosten
  • ROI (Return on Investment) met betrekking tot verzuim na investeringen in duurzame inzetbaarheid en gezondheid
  • Concrete doelgebieden waarin geïnvesteerd kan worden om de ROI te bereiken
  • 0- meting en 1- meting na het toepassen van een interventie
  • Een benchmark met landelijke referentiegegevens

Klik hier Alle onderzoeken?