Duurzame Inzetbaarheid indeX

Waarom de Duurzame Inzetbaarheid Index?

De resultaten van de “DIX” vragenlijst brengen in kaart hoe werkgever en werknemer scoren op het thema inzetbaarheid. Deze scan zorgt voor een helder en compleet overzicht van de goede en minder goede punten, waarna gericht naar oplossingen kan worden gezocht om de inzetbaarheid te verbeteren.

Persoonlijk contact?

Heeft u een vraag over onze onderzoeken?
Neem dan direct contact met ons op.

Wat houdt de DIX in?

De DIX is een persoonlijke inzetbaarheidsscan die in de vorm van een online vragenlijst wordt afgenomen. In deze vragenlijst worden verschillende onderwerpen getoetst (zie onderstaand). De geïnterviewde kan direct na het invullen van de vragenlijst de resultaten per onderwerp inzien. De resultaten uit de DIX worden weergegeven in een stoplichtmodel. Naast de resultaten wordt een persoonlijk advies gegeven bij de scores. In dit advies krijgt de werkgever of werknemer te zien aan welke specifieke punten gewerkt moet worden om de inzetbaarheid te verbeteren.

Werk-privé balans

Veerkracht

Huidig functioneren

Gezondheid en energie

Persoonlijk leiderschap

Toekomst verwachtingen

Wat levert de DIX op voor uw organisatie op?

De DIX vragenlijst geeft de inzetbaarheid en gezondheid van zowel de werkgever als de werknemer weer. Mensen moeten steeds langer doorwerken en dit is, zonder aandacht voor gezondheid en duurzame inzetbaarheid, een risico voor de continuïteit van uw organisatie. Wanneer medewerkers (tijdelijk) uitvallen, leidt dit, naast verzuimkosten, vaak ook tot kosten voor het zoeken en inleren van nieuwe medewerkers.
De DIX helpt om dit te voorkomen. Met behulp van DIX kan uw organisatie gericht aan de slag met het verbeteren van de inzetbaarheid. Hierna kan BOLvitaal verschillende vervolgtrajecten aanbieden om die verbetering zo snel mogelijk te bewerkstelligen.

Klik hier Alle onderzoeken?