Leiderschapsscan

Waarom de leidinggevende scan?

Zijn uw leidinggevenden zich voldoende bewust van de kansen van duurzame inzetbaarheid? Zo ja, dragen uw leidinggevenden dit ook daadkrachtig uit? Deze scan maakt inzichtelijk hoe toekomstbestendig uw leidinggevendenteam is. Zij zijn immers het startpunt voor een betere aanpak. Voor leidinggevenden is het van belang om de organisatie zo vitaal mogelijk te houden. Zij willen de juiste resultaten behalen met hun team en tegelijkertijd een prettige en productieve werksfeer creëren. Met deze scan krijgt de leidinggevende terugkoppeling vanuit de organisatie in wat hij of zij voor een betere duurzame inzetbaarheid binnen het team kan betekenen.  

Persoonlijk contact?

Heeft u een vraag over onze onderzoeken?
Neem dan direct contact met ons op.

Wat houdt de leiderschapsscan in?

De Leiderschapsscan is een door TNO ontwikkelde scan en behandelt de vaardigheden die een leidinggevende nodig heeft om medewerkers te helpen om duurzaam inzetbaar en vitaal te blijven. Onderstaande factoren worden hierin getoetst:

Competenties

Kennis

Randvoorwaarden

Wat levert de leiderschapsscan uw organisatie op?

Deze scan biedt leidinggevenden handvatten om het onderwerp duurzame inzetbaarheid te begrijpen en dit over te brengen aan hun teams. Op basis van de resultaten uit de scan wordt een implementatiestrategie bepaald en kunnen we beginnen met de uitvoering ervan met één van onze vervolgtrajecten. Wanneer medewerkers gezond, vakkundig en gemotiveerd zijn zullen u en uw team effectiever en productiever zijn. De uitdaging voor de leidinggevende is om het team hierin te triggeren en hen een flinke duw in de goede richting te geven.

Klik hier Alle onderzoeken?